خانه Archive by category سلامت

سلامت

سلامت

خرید ایمن در شرایط کرونا ویروس : قوانین رعایت فاصله اجتماعی

با وجود تعطیلی های اضطراری در بسیاری از کشورها برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس یا کوید-19، فعالیت های روزمره مانند خرید ایمن در شرایط کرونا ویروس برای مدتی از خرید معمولی متفاوت خواهد بود. در ادامه چند نکته در مورد چگونگی حفظ فاصله فیزیکی هنگام خرید مواد غذایی ضروری و پزشکی ذکر شده است. […]
سلامت

6 روش تشخیص اولیه تب بدون استفاده از دماسنج

آیا تشخیص اولیه تب بدون استفاده از دماسنج ممکن است؟ جواب “بله” است. احتمال دارد شما بزرگسالی بالغ بوده و مایحتاج خانه خود را آماده کرده باشید ولی ناگزیر دماسنجی برای تشخیص تب در خانه نداشته باشید. خوشبختانه در پست 6 روش تشخیص اولیه تب بدون استفاده از دماسنج می توانید یاد بگیرید که چگونه […]