دسته: اوریگامی هواپیما

تاریخچه اوریگامی هواپیما یا موشک و هواپیمای کاغذی به چین و ژاپن باستان و به اختراع کاغذ بر می گردد.

در طی هزار سال بعد از اختراع کاغذ مخترعان همواره به دنبال پیروی از اصولی بودند که بتوانند با استفاده از آن کاردستی را که از هوا سنگین تر است در هوا به پرواز در بیاورند. اگرچه هواپیماهای کاغذی در مسافت طولانی عملکر رضایت بخشی نداشته اند، ولیکن پیشگامان  پرواز با نیروی موتور، به منظور طراحی ماشینهای بزرگتر، همه مدلهای هواپیماهای کاغذی را مطالعه و اصول ساخت آن ها و اصول ایرودینامیکی را بررسی و  پیاده سازی کرده اند.

جالب است بدانید که داوینچی در مورد ساخت هواپیماهایی از کاغذ پوستی و اورنیتوفر یا همان هواپیماهای کاغذی که با حرکت بالهایشان به پرواز در می آیند، مطالبی نوشته است.