دسته: اوریگامی جعبه

جعبه های اوریگامی به عنوان جعبه های هدیه و ظروف کوچک کاملاً مفید هستند. ساخت آنها جالب است و بعضی از آنها می توانند کاملاً زیبا و کاربردی باشند.

جالب است بدانید مشهورترین هنرمند اوریگامی که بهترین مدلهای جعبه اوریگامی را ارائه داده است توموکو فیوز هنرمند ژاپنی است که چندین مجموعه کتاب از منتخب بهترین جعبه های اوریگامی منتشر کرده است.