دسته: اوریگامی آسان برای کودکان

اوریگامی آسان برای کودکان تاثیر به سزایی بر آموزش مفاهیم پایه مانند اشکال هندسی و تقویت مهارت کودکان دارد. همچنین تکنیک های اوریگامی به آموزش تقارن و چگونگی تبدیل اشکال دو بعدی به سه بعدی کمک می کند. قابل توجه است که این  مفاهیم ساده پایه بسیاری از آموزشها از جمله ریاضیات، علوم مهندسی و تکنولوژی خواهد بود.

بنابراین از جمله فواید اوریگامی می توان به تقویت هوش کودک، افزایش صبر و پیگیری، تقویت تجسم هنری، بالا بردن خلاقیت، مهار استرس و بالابردن تواناییهای اجتماعی نام برد.